Privacy Policy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die A-Direct Automaterialen B.V. in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten verwerkt. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens die wij verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

A-Direct Automaterialen B.V., gevestigd aan de Rijswijkseweg 130 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?


Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat u deze in het kader de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt, doordat u een klantaccount aanmaakt op onze website, doordat u ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Tevens kunnen wij op uw verzoek uw persoonsgegevens van derden verkrijgen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
– NAW-gegevens;
– Contactgegevens, zoals e-mailadres of telefoonnummer;
– Financiële gegevens, zoals bankgegevens;
– Andere gegevens die u ons verstrekt.
Tevens kunnen onze servers automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek(en) aan onze website.
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft
zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt aanleveren. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als u jonger dan 16 jaar bent, mag u slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken na toestemming van één of meer ouder(s) of verzorger(s) die deze privacyverklaring hebben gelezen.


Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens, en met welke wettelijke grondslag?


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of
diensten die wij leveren (grondslag: uitvoering overeenkomst);
– om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen (grondslag: uitvoering overeenkomst);
– om met u in contact te kunnen treden (grondslag: uitvoering overeenkomst);